Game Tic Tac Toe JavaScript Core

Không dùng HTML CSS, hãy làm game cờ caro bằng JavaScript

Giới thiệu

Khi phỏng vấn ở Gameloft vào cuối năm 2018, Gameloft đã ra đề: làm game Tic Tac Toe bẳng JavaScript thuần. Đây là bài làm của KAWAIICODE đã được Gameloft chấp thuận.

Github Game Tic Tac Toe JavaScript Core

Tic Tac Toe JavaScript Core