Câu chuyện tester bắt bug phi thực tế

Một câu chuyện có thật khi Kawaiicode còn làm Fresher

Đây là câu chuyện do Kawaiicode đã từng trải qua, thời còn làm Fresher Developer tại FPT Software. Một tester cũng là Fresher đã bắt bug như sau:

kinh nghiệm tester fresher

Một popup hiện thông tin của user. Tester đã phát hiện ra bug: nếu email dài quá 30 ký tự sẽ bị tràn ra khỏi popup.

Về mặt kỹ thuật, bug này là đúng. Nhưng vấn đề là ngoài thực tế, có ai lại đặt tên email có đến 30 ký tự? Đây là một con bug phi thực tế dù về kỹ thuật là đúng. Thế là Kawaiicode đã phản ánh lên Project Manager (PM) nhưng PM chỉ bảo Kawaiicode fix bug này. Kawaiicode khó chịu đành fix bằng cách: đếm số ký tự. Nếu số ký tự quá 30 thì sẽ cắt chuỗi xuống dòng. Đây là một cách fix chữa cháy tạm thời.

Tuy nhiên, tester tiếp tục bắt bug: email 60 ký tự, 90 ký tự sẽ bị xuống dòng. Lúc này, Kawaiicode rất cáu và không muốn fix tiếp vì làm gì có email 60 ký tự, 90 ký tự. Nhưng PM vẫn bắt fix tiếp.

Cuối cùng, Kawaiicode fix lại: lấy số ký tự chia cho 30

  • Nếu 30 / 30 = 1 -> xuống 1 dòng
  • Nếu 40 / 30 = 1.3 -> xuống 1 dòng
  • Nếu 60 / 30 = 2 -> xuống 2 dòng
  • Nếu 70 / 30 = 2.3 -> xuống 2 dòng

Vậy từ câu chuyện trên, Kawaiicode rút ra kinh nghiệm:

  • Tester có thể bắt bất kỳ con bug nào mà tester cảm thấy vô lý. Nhưng có những con bug có mức độ priority không cao và tỷ lệ xảy ra là rất thấp, thậm chí phi thực tế.
  • Khi tester bắt được bug, developer sẽ cảm thấy ít nhiều khó chịu vì họ là người phải fix bug. Vì vậy hãy nói chuyện làm sao để họ vừa nể phục, vừa thoải mái fix bug. Tốt nhất là nên nói chuyện nhỏ nhẹ.
  • PM hay team lead, bất kỳ lãnh đạo nào cũng nên cân nhắc và nói chuyện nhỏ nhẹ với đôi bên để họ làm việc thoải mái nhất.

Cuối cùng, Kawaiicode có câu hỏi dành cho các bạn: độ dài tối đa của email Google, Yahoo!, Hotmail là bao nhiêu? Hãy thử test những case kỳ lạ này trên ứng dụng, nền tảng mà các bạn sử dụng hàng ngày xem sao nhé.